Kuba - messen 2014
Henriette  er autodidakt billedkunstner og de billeder, hun laver, er dels inspireret af en stemning eller et sanseindtryk af farver eller følelser fra naturen.
Farverne inspirerer hende i processen som oftest er lang, hvorfor der er mange ”lag” i værkerne.
 
Hun holder meget af at eksperimentere med bl.a. farvesmmensætning, mønstre samt brug af kridt, collage og tryk i malerierne, som giver nye og spændende maleriske udtryk.
Udtryksmåderne kommer tydeligt frem i de udstillede værker, som strækker sig fra de helt enkle og de mere komplekse samt detaljerede udtryksformer. Farvevalget er rigt varieret og forskelligt.
Flere af værkerne tenderer de naturalistiske farver og andre er ovre i en mere abstrakt farvebrug — alt sammen med den hensigt at underbygge udtrykket og budskabet i malerierne.
Henriette er optaget af modsætninger og det de udgør tilsammen. (både en helhed, men også en modsætning).
Henriette mener at vejen til enhed/helhed er at forene modsætningerne ved først at se dem i øjnene og siden acceptere dem begge.
Henriete K Larsen  | henriette73@live.dk